Document:I:2C:4

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0456.jpg

Kuvaus

Viljelysuunnitelma Saaren kartanon pelloille 1889-1893. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulationen, 1889-1893. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900. Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg
"Viljelysuunnitelma Saaren kartanon pelloille 1889-1893. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulationen, 1889-1893. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900. Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg" cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

IMG 0456.jpg IMG 0456a1.jpg IMG 0456a2.jpg IMG 0457a1.jpg IMG 0457a2.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2C