Document:I:2E:18

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0660.jpg

Kuvaus

Taloudellinen katselmus 1882. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfversteboställe, Knut Schauman, 16.10.1882; 16 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Etu- ja takasivussa repeämä. "disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs ännu bevarande söner: general adjutanten grefve Adolf Aminoff och öfversten friherre Alexander Aminoff, hvilken senare nämnde innehar förvaltningen af detta Saaris boställe, men som han nu till följe af sjuklighet är förhindrad att förestående besigtning öfvervara, inställde sig i hans ställe gårdinspektoren J.E.G. Eriksson";

Pääotsikot: Åbyggnaderna i mangården, hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Hummelgården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (18 kpl, rakennuskannan katselmus).
"Taloudellinen katselmus 1882. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfversteboställe, Knut Schauman, 16.10.1882; 16 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Etu- ja takasivussa repeämä.

"disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs ännu bevarande söner: general adjutanten grefve Adolf Aminoff och öfversten friherre Alexander Aminoff, hvilken senare nämnde innehar förvaltningen af detta Saaris boställe, men som han nu till följe af sjuklighet är förhindrad att förestående besigtning öfvervara, inställde sig i hans ställe gårdinspektoren J.E.G. Eriksson";

Pääotsikot: Åbyggnaderna i mangården, hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Hummelgården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (18 kpl, rakennuskannan katselmus)." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 0660.jpg
  • IMG 0661.jpg
  • IMG 0662.jpg
  • IMG 0663.jpg
  • IMG 0664.jpg
  • IMG 0665.jpg
  • IMG 0666.jpg
  • IMG 0667.jpg
  • IMG 0668.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2E