Document:I:2J:18

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 1209.jpg

Kuvaus

Syyte Unikankareen torpparia vastaan suorittattomista heinäsuorituksista. Ote Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 30.3.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och den och en del Töfsala socknars, jämte Willnäs, Wehmalais, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapellers Tingslag, å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell och Socken, år 1842, Den 30. martii före middagen", § 68. Kantaja: kreivi Aminoff, vastaaja: torparen Johan Unikangare. Torppari muuttanut Unikankareen torpasta suorittamatta koko vuoden heinäsuorituksia. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.
"Syyte Unikankareen torpparia vastaan suorittattomista heinäsuorituksista. Ote Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 30.3.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och den och en del Töfsala socknars, jämte Willnäs, Wehmalais, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapellers Tingslag, å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell och Socken, år 1842, Den 30. martii före middagen", § 68. Kantaja: kreivi Aminoff, vastaaja: torparen Johan Unikangare. Torppari muuttanut Unikankareen torpasta suorittamatta koko vuoden heinäsuorituksia. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 1209.jpg
  • IMG 1210.jpg
  • IMG 1211.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2J