Document:I:2J:20

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 1219.jpg

Kuvaus

Syyte Unikankareen torpparia vastaan rakennusten rappiolle päästämisestä.Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1.4.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och en del Töfsala socknarnas, jämte Willnäs, Wehmalais Karjala, och Mietois Kapellens tingslag å Hannula berustade Säterie i förstnämnde kapell och socken år 1842, den 1.a April Efter middagen, § 122". Kantaja: kreivi Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: torppari Johan Unikangari, "angående ersättning för hussöta och efterlåten såddå benämnde Unikangare torp...". Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.
"Syyte Unikankareen torpparia vastaan rakennusten rappiolle päästämisestä.Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1.4.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och en del Töfsala socknarnas, jämte Willnäs, Wehmalais Karjala, och Mietois Kapellens tingslag å Hannula berustade Säterie i förstnämnde kapell och socken år 1842, den 1.a April Efter middagen, § 122". Kantaja: kreivi Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: torppari Johan Unikangari, "angående ersättning för hussöta och efterlåten såddå benämnde Unikangare torp...". Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 1219.jpg
  • IMG 1220.jpg
  • IMG 1221.jpg
  • IMG 1222.jpg
  • IMG 1223.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2J