Document:I:2J:23

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 1232.jpg

Kuvaus

Vahingontekoja tilan pelloilla, niityillä metsillä ja kalavesillä, Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 24.3.1848. "Utdrag ur Protocollet, hållit vid lagtima Härads Winter Tinget i Lemo, Wirmo och en del Töfsala socknars jemte Willnäs, Wehmalais, Karjala och Mietois Kapellers Tingslag", § 50. "ombud för innehafaren af Saaris Ofuerste Boställe i Mietois kapell friherre Alexander Aminoff, att Härads Rätten, till förekommande af åverkningar i nämnde Boställens ägor såväl i åker och äng som skog angående och inskildt tillskiftade fiskeratten måtte... Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.
"Vahingontekoja tilan pelloilla, niityillä metsillä ja kalavesillä, Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 24.3.1848. "Utdrag ur Protocollet, hållit vid lagtima Härads Winter Tinget i Lemo, Wirmo och en del Töfsala socknars jemte Willnäs, Wehmalais, Karjala och Mietois Kapellers Tingslag", § 50. "ombud för innehafaren af Saaris Ofuerste Boställe i Mietois kapell friherre Alexander Aminoff, att Härads Rätten, till förekommande af åverkningar i nämnde Boställens ägor såväl i åker och äng som skog angående och inskildt tillskiftade fiskeratten måtte... Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 1232.jpg
  • IMG 1233.jpg
  • IMG 1234.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2J