Document:I:1B:45

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 08:46, 28 September 2007 by Termaki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
IMG 5571.jpg

Kuvaus

Husa syne 20.-23.9.1779, jäljennös, isäntänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt, I Mangården, Caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnar, Trägård, Åkren, Diken, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Mullbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Förteckning på de Skriffer och Handlingar som finnas vid Saaris Öfverste Säte (45), 23.9.1779 J. Hornborg, 40 s.
"Husa syne 20.-23.9.1779, jäljennös, isäntänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt, I Mangården, Caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnar, Trägård, Åkren, Diken, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Mullbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Förteckning på de Skriffer och Handlingar som finnas vid Saaris Öfverste Säte (45), 23.9.1779 J. Hornborg, 40 s." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

Image:IMG_5571.jpg Image:IMG_5572.jpg Image:IMG_5573.jpg Image:IMG_5574.jpg Image:IMG_5575.jpg Image:IMG_5576.jpg Image:IMG_5577.jpg Image:IMG_5578.jpg Image:IMG_5579.jpg Image:IMG_5580.jpg Image:IMG_5581.jpg Image:IMG_5582.jpg Image:IMG_5583.jpg Image:IMG_5584.jpg Image:IMG_5585.jpg Image:IMG_5586.jpg Image:IMG_5587.jpg Image:IMG_5588.jpg Image:IMG_5589.jpg Image:IMG_5590.jpg Image:IMG_5591.jpg