Document:I:1B:45

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 13:10, 18 January 2008 by Termaki (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
IMG 5571.jpg

Kuvaus

Husa syne 20.-23.9.1779, jäljennös, isäntänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt, I Mangården, Caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnar, Trägård, Åkren, Diken, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Mullbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Förteckning på de Skriffer och Handlingar som finnas vid Saaris Öfverste Säte (45), 23.9.1779 J. Hornborg, 40 s.
"Husa syne 20.-23.9.1779, jäljennös, isäntänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt, I Mangården, Caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnar, Trägård, Åkren, Diken, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Mullbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Förteckning på de Skriffer och Handlingar som finnas vid Saaris Öfverste Säte (45), 23.9.1779 J. Hornborg, 40 s." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

 • Image:IMG_5571.jpg
 • Image:IMG_5572.jpg
 • Image:IMG_5573.jpg
 • Image:IMG_5574.jpg
 • Image:IMG_5575.jpg
 • Image:IMG_5576.jpg
 • Image:IMG_5577.jpg
 • Image:IMG_5578.jpg
 • Image:IMG_5579.jpg
 • Image:IMG_5580.jpg
 • Image:IMG_5581.jpg
 • Image:IMG_5582.jpg
 • Image:IMG_5583.jpg
 • Image:IMG_5584.jpg
 • Image:IMG_5585.jpg
 • Image:IMG_5586.jpg
 • Image:IMG_5587.jpg
 • Image:IMG_5588.jpg
 • Image:IMG_5589.jpg
 • Image:IMG_5590.jpg
 • Image:IMG_5591.jpg


Arkistokokonaisuus

I:1B