Document:I:2D:1

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 13:17, 11 January 2008 by Termaki (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
IMG 0481.jpg

Kuvaus

Metsävahdin kanssa tehty sopimus, 1860. "Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." 28. 9.1860, A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua.
"Metsävahdin kanssa tehty sopimus, 1860. "Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." 28. 9.1860, A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

Image:IMG_0481.jpg Image:IMG_0482.jpg Image:IMG_0483.jpg


Arkistokokonaisuus

I:2D