Document:I:2D:1

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 13:06, 11 January 2008 by Termaki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

1. Metsävahdin kanssa tehty sopimus, "Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." 28. 9.1860, A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua.