Document:I:2E:14

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0632.jpg

Kuvaus

Taloudellinen katselmus 1867. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Hen Allenius, 6.9.1867; kahdeksan sivua. disponeras af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas; hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg;

Pääotsikot: Åbyggnad, i Mangården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skog, Torp (20 kpl).
"Taloudellinen katselmus 1867.

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Hen Allenius, 6.9.1867; kahdeksan sivua. disponeras af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas; hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg;

Pääotsikot: Åbyggnad, i Mangården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skog, Torp (20 kpl)." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 0632.jpg
  • IMG 0633.jpg
  • IMG 0634.jpg
  • IMG 0635.jpg
  • IMG 0636.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2E