Document:I:2E:17

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 08:32, 8 May 2015 by Istohuvila (Talk | contribs) (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
IMG 0655.jpg

Kuvaus

Taloudellinen katselmus 1879. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Knut Schauman, 27.6.1879; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. "...disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner"; "Generaladjutanten Grefve Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället och nu personligen närvarande"; Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Humlegården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (21 kpl), hornboskapen.

"Taloudellinen katselmus 1879. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Knut Schauman, 27.6.1879; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

"...disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner"; "Generaladjutanten Grefve Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället och nu personligen närvarande"; Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Humlegården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (21 kpl), hornboskapen.

" cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 0655.jpg
  • IMG 0656.jpg
  • IMG 0657.jpg
  • IMG 0658.jpg
  • IMG 0659.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2E