Document:I:2E:5

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 08:33, 8 May 2015 by Istohuvila (Talk | contribs) (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
IMG 0598.jpg

Kuvaus

Lähtö- ja tulokatselmus, 2.3.1843, kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

"...å Saaris Öfverste boställe i Mietois kapell af Wirmo Socken, för att på begäran utaf aflidne Presidenten, Riddaren och Commendeuren, grefue Johan Fredrik Aminoffs söner... nämnde boställe, hvarå Laga af- och tillträdes Härads Husesyn emellan aflidne presidenten... och samtlige bröstarfvingar, afträdare, och bemälde aflidnes ofvannämnde söner...", vice Lands Sekreterare i Åbo och Björneborgs Län A. Lemberg (sinetti).
"Lähtö- ja tulokatselmus, 2.3.1843, kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. "...å Saaris Öfverste boställe i Mietois kapell af Wirmo Socken, för att på begäran utaf aflidne Presidenten, Riddaren och Commendeuren, grefue Johan Fredrik Aminoffs söner... nämnde boställe, hvarå Laga af- och tillträdes Härads Husesyn emellan aflidne presidenten... och samtlige bröstarfvingar, afträdare, och bemälde aflidnes ofvannämnde söner...", vice Lands Sekreterare i Åbo och Björneborgs Län A. Lemberg (sinetti)." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 0598.jpg
  • IMG 0599.jpg
  • IMG 0600.jpg
  • IMG 0601.jpg
  • IMG 0602.jpg


Arkistokokonaisuus

I:2E