Document:I:2J:14

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 08:37, 8 May 2015 by Istohuvila (Talk | contribs) (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
IMG 1181.jpg

Kuvaus

Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 23.10.1838. "Utdrag af Härads Rättens Protokoll hållet vid Lagtima höst Tinget med allmogen och den menige man af Lemo, Wirmo och en del Töfsala Socknar, jämte Willnäs, Karjala och Mietois Kapeller å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell oc Socken år 1838. Den 23. October..." Kantaja: J.F. Aminoff, vastaaja J.G. Cedberg: §117," Till detta ting...grefe Johan Fredrik Aminoff låtit angående farran instemma Herr Fändricken Johan Gustaf Cedberg: och enär berörde mål nu företags, inställde sig för Käranden Herr Gräfen och Presidenten Aminoff, dess son och behöringen tillsatte ombud, herr Lieutnanten, Högvälborne Baron Alexander Aminoff, hvaremot svaranden anmältes vara af sjukdom hindrad att härvid närvara." Ote Aminoffin omistaman Ahvenanmaalaisen Bastön allodialisäterikartanon tilistä 1.11.1834-30.6.1835. 16 sivua, joista viimeinen tyhjä.
"Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 23.10.1838. "Utdrag af Härads Rättens Protokoll hållet vid Lagtima höst Tinget med allmogen och den menige man af Lemo, Wirmo och en del Töfsala Socknar, jämte Willnäs, Karjala och Mietois Kapeller å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell oc Socken år 1838. Den 23. October..." Kantaja: J.F. Aminoff, vastaaja J.G. Cedberg: §117," Till detta ting...grefe Johan Fredrik Aminoff låtit angående farran instemma Herr Fändricken Johan Gustaf Cedberg: och enär berörde mål nu företags, inställde sig för Käranden Herr Gräfen och Presidenten Aminoff, dess son och behöringen tillsatte ombud, herr Lieutnanten, Högvälborne Baron Alexander Aminoff, hvaremot svaranden anmältes vara af sjukdom hindrad att härvid närvara." Ote Aminoffin omistaman Ahvenanmaalaisen Bastön allodialisäterikartanon tilistä 1.11.1834-30.6.1835. 16 sivua, joista viimeinen tyhjä." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 1181.jpg
  • IMG 1182.jpg
  • IMG 1183.jpg
  • IMG 1184.jpg
  • IMG 1185.jpg
  • IMG 1186.jpg
  • IMG 1187.jpg
  • IMG 1188.jpg
  • IMG 1189.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2J