Document:I:1B:15

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 5089.jpg

Kuvaus

Uusi taloustarkastus, jonka Kungliga Majestets nådiga resolution 12.1.1742 määräsi, 1.- 4. 5.1745; "utslag, Caracters-Byggningen, Laga-Husen, Ladu-Gården, Ut-Hus, Åkrarne, Utslag, På syne-rättens vägnar Mauritz Ståhlhandske, häradhöfdinge i Virmo och Masko härader. " Lopussa numeroitu luettelo (1-24), "min anmärckning öfver Characters byggningen, Saris 30.4.1745 Axell Pomren; Saris 30.4.1744 Axell Pomren Jäljennös, J. Grundström 14.7.1740. Utdrag af hållen husasyn på Öfversta sätet saris, 30.-31.10.1724, J. Grundström. Jäljennös: 5.5.1745. Muhl, kirjatut puutteet rakennuksissa 2.4.1741. Jäljennös N:o 2 12.5.1729, Philip Örnestedt. Specification på the Longe Resolutioner... An tillkommer, Saris 30.4.1745.

Kuusi nidettä yhteen sidottu,148 s.
"Uusi taloustarkastus, jonka Kungliga Majestets nådiga resolution 12.1.1742 määräsi, 1.- 4. 5.1745;

"utslag, Caracters-Byggningen, Laga-Husen, Ladu-Gården, Ut-Hus, Åkrarne, Utslag, På syne-rättens vägnar Mauritz Ståhlhandske, häradhöfdinge i Virmo och Masko härader. " Lopussa numeroitu luettelo (1-24), "min anmärckning öfver Characters byggningen, Saris 30.4.1745 Axell Pomren; Saris 30.4.1744 Axell Pomren Jäljennös, J. Grundström 14.7.1740. Utdrag af hållen husasyn på Öfversta sätet saris, 30.-31.10.1724, J. Grundström. Jäljennös: 5.5.1745. Muhl, kirjatut puutteet rakennuksissa 2.4.1741. Jäljennös N:o 2 12.5.1729, Philip Örnestedt. Specification på the Longe Resolutioner... An tillkommer, Saris 30.4.1745.

Kuusi nidettä yhteen sidottu,148 s." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

 • IMG 5089.jpg
 • IMG 5090.jpg
 • IMG 5091.jpg
 • IMG 5092.jpg
 • IMG 5093.jpg Utslag
 • IMG 5094.jpg Caracters-Byggningen
 • IMG 5095.jpg
 • IMG 5096.jpg
 • IMG 5097.jpg
 • IMG 5098.jpg
 • IMG 5099.jpg
 • IMG 5100.jpg
 • IMG 5101.jpg
 • IMG 5102.jpg
 • IMG 5103.jpg
 • IMG 5104.jpg Laga-Husen
 • IMG 5105.jpg
 • IMG 5106.jpg
 • IMG 5107.jpg
 • IMG 5108.jpg
 • IMG 5109.jpg
 • IMG 5110.jpg
 • IMG 5111.jpg
 • IMG 5112.jpg
 • IMG 5113.jpg
 • IMG 5114.jpg
 • IMG 5115.jpg
 • IMG 5116.jpg
 • IMG 5117.jpg Ladugården
 • IMG 5118.jpg
 • IMG 5119.jpg
 • IMG 5120.jpg
 • IMG 5121.jpg Ut-Hus
 • IMG 5122.jpg
 • IMG 5123.jpg
 • IMG 5124.jpg
 • IMG 5125.jpg
 • IMG 5126.jpg
 • IMG 5127.jpg Åkrarne
 • IMG 5128.jpg
 • IMG 5129.jpg
 • IMG 5130.jpg
 • IMG 5131.jpg
 • IMG 5132.jpg
 • IMG 5133.jpg
 • IMG 5134.jpg
 • IMG 5135.jpg
 • IMG 5136.jpg
 • IMG 5137.jpg
 • IMG 5138.jpg
 • IMG 5139.jpg
 • IMG 5140.jpg
 • IMG 5141.jpg
 • IMG 5142.jpg
 • IMG 5143.jpg
 • IMG 5144.jpg Utslag
 • IMG 5145.jpg
 • IMG 5146.jpg
 • IMG 5147.jpg
 • IMG 5148.jpg
 • IMG 5149.jpg
 • IMG 5150.jpg
 • IMG 5151.jpg
 • IMG 5152.jpg
 • IMG 5153.jpg
 • IMG 5154.jpg
 • IMG 5155.jpg
 • IMG 5156.jpg
 • IMG 5157.jpg
 • IMG 5158.jpg
 • IMG 5159.jpg
 • IMG 5160.jpg
 • IMG 5161.jpg
 • IMG 5162.jpg
 • IMG 5163.jpg

Arkistokokonaisuus

I:1B