Document:I:1B:37

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 5366.jpg

Kuvaus

(Entinen 42) 22-23.6.1773, Jäljennös. Lähtö- ja tulokatselmus, husasyne. Augustin Ehrensvärdin lesken kreivitär Catarina Adlerheimin lähtijänä ja Carl Dohna tulijana: Manngården, lagahusen. humlegård, trägård, torp (16), Beslöts, Skog, Mulbete, Fiällfiske, Qvarnar. Tulipalon jälkeen pidetty: "icke finnas någon caracters byggning". 3.7.1773, Utslag, Summa, Samleden Högvälboren Herr grafen mm. Ehrernsvärds... Debet, Credit, Årliga Skyldigheter, De öfrige Skyldige förbättringar, ladugården, Ängslador, Dom. På Huse syne Rättans vägner M. Ståhlhandske.

Förteckning å de Saris Öfverste Säte befintalign och Bostället rörande handlingar (38). Vidare följer ibland handlingarne följande ritningar (8). Det är flera handlingar vid Saris Öfverste Säte Bostället angående finnas. Numeroidut sivut. 187 s.
"(Entinen 42) 22-23.6.1773, Jäljennös. Lähtö- ja tulokatselmus, husasyne. Augustin Ehrensvärdin lesken kreivitär Catarina Adlerheimin lähtijänä ja Carl Dohna tulijana: Manngården, lagahusen. humlegård, trägård, torp (16), Beslöts, Skog, Mulbete, Fiällfiske, Qvarnar. Tulipalon jälkeen pidetty: "icke finnas någon caracters byggning". 3.7.1773, Utslag, Summa, Samleden Högvälboren Herr grafen mm. Ehrernsvärds... Debet, Credit, Årliga Skyldigheter, De öfrige Skyldige förbättringar, ladugården, Ängslador, Dom. På Huse syne Rättans vägner M. Ståhlhandske. Förteckning å de Saris Öfverste Säte befintalign och Bostället rörande handlingar (38). Vidare följer ibland handlingarne följande ritningar (8). Det är flera handlingar vid Saris Öfverste Säte Bostället angående finnas. Numeroidut sivut. 187 s." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

 • IMG 5366.jpg
 • IMG 5367.jpg
 • IMG 5368.jpg
 • IMG 5369.jpg
 • IMG 5370.jpg
 • IMG 5371.jpg
 • IMG 5372.jpg
 • IMG 5373.jpg
 • IMG 5374.jpg
 • IMG 5375.jpg
 • IMG 5376.jpg
 • IMG 5377.jpg
 • IMG 5378.jpg
 • IMG 5379.jpg
 • IMG 5380.jpg
 • IMG 5381.jpg
 • IMG 5382.jpg
 • IMG 5383.jpg
 • IMG 5384.jpg
 • IMG 5385.jpg
 • IMG 5386.jpg
 • IMG 5387.jpg
 • IMG 5388.jpg Uthusen
 • IMG 5389.jpg
 • IMG 5390.jpg
 • IMG 5391.jpg
 • IMG 5392.jpg
 • IMG 5393.jpg
 • IMG 5394.jpg
 • IMG 5395.jpg
 • IMG 5396.jpg 23.6.1773
 • IMG 5397.jpg Ladugården
 • IMG 5398.jpg
 • IMG 5399.jpg
 • IMG 5400.jpg
 • IMG 5401.jpg
 • IMG 5402.jpg
 • IMG 5403.jpg
 • IMG 5404.jpg
 • IMG 5405.jpg
 • IMG 5406.jpg
 • IMG 5407.jpg
 • IMG 5408.jpg
 • IMG 5409.jpg
 • IMG 5410.jpg Humlegård
 • IMG 5411.jpg Trägård
 • IMG 5412.jpg Torp (1-16)
 • IMG 5413.jpg
 • IMG 5414.jpg
 • IMG 5415.jpg Beslöts
 • IMG 5416.jpg
 • IMG 5417.jpg
 • IMG 5418.jpg
 • IMG 5419.jpg
 • IMG 5420.jpg
 • IMG 5421.jpg
 • IMG 5422.jpg
 • IMG 5423.jpg
 • IMG 5424.jpg
 • IMG 5425.jpg
 • IMG 5426.jpg
 • IMG 5427.jpg
 • IMG 5428.jpg 1.-2.7.
 • IMG 5429.jpg
 • IMG 5430.jpg
 • IMG 5431.jpg Åkrarne
 • IMG 5432.jpg Gärdsgårdarne, Åkerupodlingar, Ängar med deras lador och Hagnader
 • IMG 5433.jpg
 • IMG 5434.jpg
 • IMG 5435.jpg Beslöts
 • IMG 5436.jpg Skog, Mulbete, Fiällfiske, Qvarnar.
 • IMG 5437.jpg
 • IMG 5438.jpg
 • IMG 5439.jpg
 • IMG 5440.jpg
 • IMG 5441.jpg
 • IMG 5442.jpg
 • IMG 5443.jpg
 • IMG 5444.jpg
 • IMG 5445.jpg
 • IMG 5446.jpg
 • IMG 5447.jpg
 • IMG 5448.jpg
 • IMG 5449.jpg
 • IMG 5450.jpg
 • IMG 5451.jpg
 • IMG 5452.jpg
 • IMG 5453.jpg
 • IMG 5454.jpg
 • IMG 5455.jpg
 • IMG 5456.jpg
 • IMG 5457.jpg
 • IMG 5458.jpg
 • IMG 5459.jpg


Arkistokokonaisuus

I:1B