Document:I:2E:16

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0642.jpg

Kuvaus

Taloudellinen katselmus 1876. Ekonomisk besigtning å Saaris enstaka Öfverste boställe vid f:d: Lifdragone regemente beläget i Wirmo socken och härad, Knut Schauman, 18.7.1876/21.-22.9.1876; 12 sivua, joista toinen ja viisi viimeistä tyhjiä. "...disponeras såsom lifstids förläning af framlidne Presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner, Generaladjutanten, Grefe Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten, Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället; närvarande härvid, såsom ombud, Inspectoren å lägenheten herr Anders Zetterberg";

Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnor, Trädgården, Humlegård, Åkern, Ängarne, Muhlbetet, Skogen, Fiske, Torp (21 kpl).
"Taloudellinen katselmus 1876. Ekonomisk besigtning å Saaris enstaka Öfverste boställe vid f:d: Lifdragone regemente beläget i Wirmo socken och härad, Knut Schauman, 18.7.1876/21.-22.9.1876; 12 sivua, joista toinen ja viisi viimeistä tyhjiä.

"...disponeras såsom lifstids förläning af framlidne Presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner, Generaladjutanten, Grefe Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten, Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället; närvarande härvid, såsom ombud, Inspectoren å lägenheten herr Anders Zetterberg";

Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnor, Trädgården, Humlegård, Åkern, Ängarne, Muhlbetet, Skogen, Fiske, Torp (21 kpl)." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 0642.jpg
  • IMG 0643.jpg
  • IMG 0644.jpg
  • IMG 0645.jpg
  • IMG 0646.jpg
  • IMG 0647.jpg
  • IMG 0648.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2E