Saari:Schema:I:2E

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

E Rakennuskatselmukset

Yksikön tunnus:I:2E
Aineiston laajuus:Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö:Taloudelliset katselmukset noudattelivat tiettyä kaavaa, jossa tilan koko rakennuskanta päärakennuksesta tilan pienimpiin rakennuksiin käytiin järjestyksessä läpi jatkaen peltojen, niittyjen ja metsien kautta kalavesiin asti. Mukana on myös katsaus tilan alaisiin torppiin. Kun everstin virkatalon haltija vaihtui, pidettiin lähtö- ja tulokatselmus. Katso myös numeroidut asiakirjat (I:1B-I:2A), joissa mukana paljon rakennuskatselmuksia. Päärakennuksen katon korjauksesta myös työsopimus vuodelta 1841 (I:2G:3) ja loppukatselmusmuistio vuodelta 1842 (I:2G:4).


1. Taloudellinen katselmus 1831

Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 18.10.1831."Economisk Besigtning ... Boställe Ordning ... å Saris Öfverste säti". 10 s, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (18).

2. Taloudellinen katselmus 1834

Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 22.9.1834 (jäljennös 5.11.1849). Neljä sivua. Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (19).

3. Taloudellinen katselmus 1838

Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, A.S.Landell, 13.8.1838. Neljä sivua. Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (19).

4. Taloudellinen katselmus 1841

"Katselmus Saaren everstin virkatalossa katon korjaamista, maalausta ja ikkunoiden kunnostamista varten, mukana kustannusarvio. "För att syna och besigtiga taket och fensterposterne af caractains byggningen å detta Öfverste Boställe", Härads Huse Syne Rätten, Emil Hjelt 18.8.1841 (jäljennös 23.12.1841). 8 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

5. Lähtö- ja tulokatselmus, 2.3.1843

Lähtö- ja tulokatselmus, 2.3.1843, kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. "...å Saaris Öfverste boställe i Mietois kapell af Wirmo Socken, för att på begäran utaf aflidne Presidenten, Riddaren och Commendeuren, grefue Johan Fredrik Aminoffs söner... nämnde boställe, hvarå Laga af- och tillträdes Härads Husesyn emellan aflidne presidenten... och samtlige bröstarfvingar, afträdare, och bemälde aflidnes ofvannämnde söner...", vice Lands Sekreterare i Åbo och Björneborgs Län A. Lemberg (sinetti).

6. Lähtö- ja tulokatselmus, 16.5.1843

Lähtö- ja tulokatselmus Saaren everstin virkatalossa, A. Lemberg (sinetti) 16.5.1843. 28 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä. Edesmenneen kreivi Johan Fredrik Aminoffin jälkeen tila jää hänen pojilleen Adolf, Fredrik ja Alexander Aminoffille elinikäiseksi läänitykseksi. Katselmuksessa kirjattu rakennusten korjaustarpeet, mm. uusien kaakeliuunien tarve, ja niiden kustannusarviot. Luettelo tilan vanhoista asiakirjoista, numeroitu 1-37.

7. Taloudellinen katselmus 1846

Ekonomisk besigtning, Carl Oscar Lignell, 27.7.1846; Neljä sivua. Innehafvaren af Bostället Liutenanten, Högvälborne Herr Baron A. Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Mangården, Laga Husbyggnader, ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Fisket, Wäderqvarnen, Torp (20 kpl, lueteltu nimeltä).

8. Taloudellinen katselmus 1849

Ekonomisk besigtning, Carl Oscar Lignell, 23.7.1849; Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä. Innehafvaren af Bostället Liutenanten, Högvälborne Herr Baron Alexander Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Manngården, Lagu Husbyggnader, Ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Fisket, Torp (21 kpl).

9. Taloudellinen katselmus 1852

Ekonomisk besigtning, Carl Oscar Lignell, 11.6.1852; kahdeksan sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä. Innehafvaren af Bostället Liutenanten, Högvälborne Friherre Alexander Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Manngården, Laga Husbyggnader, Ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Fisket, Torp (20 kpl, luettelo ja rakennusten katselmus).

10. Taloudellinen katselmus 1855

Ekonomisk besigtning, W. Nylund, 3.8.1855; neljä sivua. Kapten och Kompagni Chefen, Friherre Alexander Aminoff, som innehar boställets förvaltning; Pääotsikot: Mangården, Ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Mulbetet, fisket, jordtorp (20).

11. Taloudellinen katselmus 1858

Ekonomisk besigtning, Hen Allenius, 14.10.1858; kahdeksan sivua. Innehafvaren af Bostället Herr Majorn Baron Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Manngården, Ladugårds rum, Öfrige rum utom Gården, Trädgården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskevatten, Skogen, Torp (20 kpl).

12. Taloudellinen katselmus 1861

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverste säte, Hen Allenius, 8.7.1861; Kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Innehafvaren af Bostället Herr Majorn Baron Aminoff; Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skogen, Torp (20 kpl).

13. Taloudellinen katselmus 1864

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverste säte, Hen Allenius, 8.7.1864; kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. å herr Majoren Baron Aminoffs vägnar Inspektorn å Bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skogen, Torp (20 kpl).

14. Taloudellinen katselmus 1867

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Hen Allenius, 6.9.1867; kahdeksan sivua. disponeras af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas; hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Mangården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skog, Torp (20 kpl).

15. Taloudellinen katselmus 1870

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Henr Allenius, 11.7.1870; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. disponerad af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas, och å hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiske vatten, Skog, Torp (20 kpl). (Huom. Maininta, että vuoden 1873 taloudellinen katselmus puuttuu.)

16. Taloudellinen katselmus 1876

Ekonomisk besigtning å Saaris enstaka Öfverste boställe vid f:d: Lifdragone regemente beläget i Wirmo socken och härad, Knut Schauman, 18.7.1876/21.-22.9.1876; 12 sivua, joista toinen ja viisi viimeistä tyhjiä. "...disponeras såsom lifstids förläning af framlidne Presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner, Generaladjutanten, Grefe Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten, Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället; närvarande härvid, såsom ombud, Inspectoren å lägenheten herr Anders Zetterberg"; Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnor, Trädgården, Humlegård, Åkern, Ängarne, Muhlbetet, Skogen, Fiske, Torp (21 kpl).

17. Taloudellinen katselmus 1879

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Knut Schauman, 27.6.1879; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. "...disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner"; "Generaladjutanten Grefve Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället och nu personligen närvarande"; Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Humlegården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (21 kpl), hornboskapen.

18. Taloudellinen katselmus 1882

Ekonomisk besigtning å Saaris Öfversteboställe, Knut Schauman, 16.10.1882; 16 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Etu- ja takasivussa repeämä. "disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs ännu bevarande söner: general adjutanten grefve Adolf Aminoff och öfversten friherre Alexander Aminoff, hvilken senare nämnde innehar förvaltningen af detta Saaris boställe, men som han nu till följe af sjuklighet är förhindrad att förestående besigtning öfvervara, inställde sig i hans ställe gårdinspektoren J.E.G. Eriksson"; Pääotsikot: Åbyggnaderna i mangården, hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Hummelgården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (18 kpl, rakennuskannan katselmus).

19. Rakennuskatselmus 1888?/ 1918?

Rakennuskatselmus, ei päiväystä. Suomenkielinen, ruutupaperilla. Pari ensimmäistä sivua repeytyneitä. Lisätty "1888?", mutta käsialasta päätellen todennäköisesti nuorempi, 1918? 18 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Sivuilla 1-4 ja 15-18 repeytymiä.

20. Virkatalon tarkastuspäiväkirja 1897-1946

"Saaren virkatalossa Mietoisten pitäjässä säilytettävä päiväkirja, johon oli saatu virkataloin-tarkastaja merkitsee siellä käyntinsä ja mitä silloin on huomioonsa ottanut", merkintöjä 13.6.1897-23.10.1946. Merkintöjä 13 aukeamalla, muuten tyhjä.

21. Lähtö- ja tulokatselmus 1943

Lähtökatselmus Saaren everstin virkatalon vuokraajan vapaaherratar Josefine Aminoff'in lähtijänä ja valtion vastaanottajana välillä, 18.5.1943. Koneella kirjoitettu, 12 sivua, joista kaksi ensimmäistä tyhjiä. Asutustarkastaja K. Sonck valtion edustajana ja toimitusjohtaja Martti Sipilä uuden vuokraajan, Työtehoseura r.y:n edustajana. katselmus toteutettu ainoastaan pika-asutuksesta jäljellejääneellä kantatilalla, sekä pika-asutustilat nro 21 ja 28. Tilan rakennusten kunnon läpikäynti. Jäljennös alkuperäisestä, 29.6.1943.

Takaisin arkistoluetteloon