Saari:Schema:I:5A

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

A Aluekartat (1693/1748-1936)

Yksikön tunnus: I:5A
Aineiston laajuus: Seitsemän karttaa, kaksi karttaselitystä. Kolme rullaa, kaksi koteloa
Tietosisältö: Aluekarttoja.
1. Maakartta Saaren kartanon tiloista vuonna 1693, kopioitu vuonna 1748. ”Geometrisk Charta öfwer Saris Gård uti Åbo lähn Wirmo Härad och Sochn belägen, som förr varit Kongs Gård men sedermera til Öfwerste Säte anslagit, såsom den befinnes vara asfattad och beskrifven af framledne Landtmätaren Olof Mört Åhr 1693”. ”At denna Charta och beskrifning är enlig och lika lydande med originalet, det betygar af Kongl. Lantmäteri Contoiret i Stockholm den 20. Aug. 1748. Christopher Taxell”. 178,5 x 57 cm.
2. Piirustus uusien rakennusten suunnitellusta sijainnista Saaren everstin virkatalon pihapiirissä, piirtänyt Carl Klerck 1765. ”Afvägnin öfver Man och Fägårdens planer efter Nya Deseinen på Saris Öfwerste Boställe, Saris d:4 September 1765, Carl Klerck”. Alunperin ollut yhdelle paperille piirretty, taitoskohta todennäköisesti repeytynyt niin, että nyt kaksi paperia. Kääntöpuoli tyhjä. 40,5 x 30,5 cm yhteen liitettynä.
3. Junnilan tilan kartta, 1792-1798/1827. Mynämäen pitäjä, Turun lääni. Mitannut H. Pontén vuosina 1792,1794, 1797 ja 1798. Tarkistettu kopio vuodelta 1827. ”Charta öfver Junnila Hemmans Ägor Belägne uti Jarwaisby af Wirmo Socken och Härad Åbo län. Afmätte Åren 1792, 1794, 1797 och 1798 af H. Pontén. Renoverad och med 6 Kopeks Charta Sigillata belagd År 1827 af And: Ringbom.” 59 x 137,5 cm.

I:5A:4-6 Kolme karttaa Saaren everstin virkatalon tiluksista vuosilta 1889-1891, maanmittari C.E.Pelander.

4. Saaren everstin virkatalon tiluskartta vuosilta 1889-1890, kaksiosaisen kartan ensimmäinen osa, maanmittari C.E. Pelander. Piirretty myös rakennusten sijainti ja esimerkiksi päärakennuksen edustan puutarhan pohjapiirros. ”Kaksi-osainen kartta Saaren yksinäis Eeverstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä. Virkatalon tilukset on isojakoa varten mitannut sekä jakoa vuosina 1818-19 toimittanut maanmittari And. Ringbom, jonka jaon Maanjako oikeus vahvisti vuonna 1820. Tilukset on uudesti mitannut talouden hoidollista tarvetta varten, sekä piirirajat määrännyt ja pyykittänyt vuosina 1889-90 C. Eduard Pelander, Varamaamittari. Ensimmäinen kartta-osa.” 93,5 x 143 cm.
5. Saaren everstin virkatalon tiluskartta vuosilta 1889-1890, kaksiosaisen kartan toinen osa, maanmittari C.E. Pelander. Korpi eli Metsälohko (27 km Saaren kartanosta), Pyhä-niityn peltolohko (6,5 km Saaren kartanosta) ja Muna-niitty (4 km Saaren kartanosta). ”Kaksiosainen kartta Saaren yksinäis överstin virkatalon Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun lääniä. Virkatalon tilukset on isojakoa varten mitannut sekä jakoa vuosina 1818-19 toimittanut maanmittari And. Ringbom, jonka jaon Maanjakooikeus vahvisti vuonna 1820. Tilukset on uudesti mitannut talouden hoidollista tarvetta varten, sekä piirirajat määrännyt ja pyykittänyt vuosina 1889-1890 C. Eduard Pelander, Varamaamittari.” 103,5 x 48 cm.
6. Saaren everstin virkatalon tilan merenpuoliset rajat vuodelta 1891, maanmittari C.E. Pelander. ”Kartta Saaren yksinäiseverstivirkatalon, Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä, merenpuolisista rajoista, jonka näitten rajojen määräämisessä v. 1891 teki C. Eduard Pelander, Varamaamittari.” 48 x 105,5 cm.

I:5A:7-8 Kaksi karttaselitystä, joista toinen on koviin kansiin sidottu. Toinen on sen kopio. Tehnyt vuosina 1889-1891 varamaanmittari C. Eduard Pelander. Liittyy karttoihin I:5A:4-6.

7. "Asiakirjat, koskevat Saaren Översti-virkataloa Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä; tehnyt vuosina 1889-91 C. Eduard Pelander varamaamittari." 89 sivua. Koviin kansiin sidottu.
- Pöytäkirja pidetty Saaren yksinäis-everstin virkatalon kaikkien , Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, sekä Turun ja Porin lääniä sijaitsevien tilusten kartalle panemisessa, sekä mainitun talon piirirajojen avaamisesta ja pyykittämisestä. 26.3.1891. varamaamittari Pelander. Sivut 1-18.
- Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." 30.3.1891. Varamaamittari Pelander. Sivut 19-84. Viittaus karttaan, tilusten nimi ja laji, ruokamullan ja maapohjan laatu, viljellyn maan, viljelykseen kelpaavan maan, metsämaan ja arvottoman maan määrät.
- Pyykkiselitys 30.10.1890, varamaamittari Pelander. Sivut 85-89.
8. ”Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." Toimitus nro 7577. "C. Edvard Pelander, varamaanmittari 30.3.1891. Jäljennöksen todistaa oikeaksi Turun ja Porin läänin maanmittauskonttorissa 5.7.1919 S. Jahnson.” Kaksiosaiseen karttaan kuuluva karttaselitys vuodelta 1891, kopioitu 1919. Kopio edellisestä (I:5A,7) karttaselityksestä. 66 sivua.
9. Saarinen II –tila, raja ja naapuritilat, A4-kopio osasta karttaa, päiväys 21.7.1936.

Takaisin arkistoluetteloon