Document:I:1B:44

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 07:49, 28 September 2007 by Termaki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
IMG 5562.jpg

Kuvaus

23.8.1763, Jäljennös 25.3.1764, Augustin Ehrensvärd, "samt utlåta sig öfver den ritning eller Ckarta herr General Liutenanten Ehrensvärd forbehållit sig...", Benhuggararbete, Timmermans arbete, Spis räkning, Kakelungns arbete, målare arbete, På husa syne rättans vägnar, 14 s. + kaksi tyhjää sivua.
"23.8.1763, Jäljennös 25.3.1764, Augustin Ehrensvärd, "samt utlåta sig öfver den ritning eller Ckarta herr General Liutenanten Ehrensvärd forbehållit sig...", Benhuggararbete, Timmermans arbete, Spis räkning, Kakelungns arbete, målare arbete, På husa syne rättans vägnar, 14 s. + kaksi tyhjää sivua." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

Image:IMG_5562.jpg Image:IMG_5563.jpg Image:IMG_5564.jpg Image:IMG_5565.jpg Image:IMG_5566.jpg Image:IMG_5567.jpg Image:IMG_5568.jpg Image:IMG_5569.jpg Image:IMG_5570.jpg