Difference between revisions of "Saari:Schema:I:2D"

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
==C Maatalous (1818-1889)==
+
== D Metsätalous (1860-1917)==
  
:'''Yksikön tunnus:''I:2C
+
:'''Yksikön tunnus:''I:2D
 
:'''Aineiston laajuus:'''Yksi yksikkö: kotelo
 
:'''Aineiston laajuus:'''Yksi yksikkö: kotelo
:'''Tietosisältö:'''Maatalouteen liittyviä dokumentteja, joista osa viljelysuunnitelmia. Katso myös viljelykartat ([[Document:I:5B|I:5B]]).
+
:'''Tietosisältö:'''Tilan metsiä ja metsänhoitoa käsitteleviä asiakirjoja.
  
:[[Document:I:2C:1|1. "Delnings Instrument öfver Saaris Öfverste Sätets Ägor. 21.9.1818 (lisäys 6.5.1826)."]] Åker af gamla ägor, Ny Åker, Torp Åkrar, Äng, Skog. På embetets vägnar And. Ringbom 21.9.1818 (lisäys 6.5.1826). 8 sivua tiliä. Sidottu kirjaksi.  
+
:[[Document:I:2C:1|1. Metsävahdin kanssa tehty sopimus, "Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." 28. 9.1860, A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua.
  
:[[Document:I:2C:2|2. Cirkulations=bruket å Saaris Gård. 1840?]] Vuoden 1840 kantotilikirjan (I:2B, 28) välistä. Luultavasti vuodelta 1840.
+
:[[Document:I:2C:2|2. "Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa.
 +
Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703.
 +
Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning.
 +
26.9.1887: Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus.
 +
Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning
 +
Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888.
 +
Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888.
 +
Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.
  
:[[Document:I:2C:3|3. Tilan viinanpoltto-oikeudesta.1856.]] År 1856, den 8. Januari, infällde sig underskrifven Kronolänsman ... å Saaris af fyra mantal bestående Överste boställe för att på vederbörlig befallning och i enlighetmed Höglofligekammar- och Räkenskaps Expeditionens i Kejserliga senaten för Finland ... meddelade skrivelse af den 14. sistlidne December, å det på nämnde boställe sedan för längre tid tillbaka inrättade brännvindbränneri...
+
:[[Document:I:2C:3|3. "Handlingar rörande skogshushållningsrevisionen år 1897 å Saaris militie boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län - 5 fol."
 +
Skogshushållnings revision, Saaris militie, 22.6.1897: Jokela utskog eller I blocket; hemskogen eller II blocket: Afverkning och föryngring, Allmän besigtning; Utstakning; Förslag, 10s + 4 tyhjää sivua lopussa + kansilehti.
  
:[[Document:I:2C:4|4. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulationen, 1889-1893.]]
+
:[[Document:I:2C:4|4. "Skogshushållningsrevisions protokoll för Saaris militieboställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län år 1907."
Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893.
+
Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. helsiungfors den 2. April 1909 n:o 159.
Promemoria 1889-1890.
+
Saaris militieboställe, revisions protokoll, 31.7.1907. Karjan määrä. Afverkning och föryngring; Iste Skogsblocket Jokela utskog; IIra Skogsblocket, Hemskogen; Allmän besigtning, utstakning af årshuggen m.m, Utlåtande, Förslag. 20s, joista kolme viimeistä tyhjiä.
Wextföljd.
+
Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900.
+
Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg
+
  
:[[Document:I:2C:5|5. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulation. 1889-1893.]]
+
:[[Document:I:2C:5|5. Kirje Suomen Keisarilliselle Senaatille 27.1.1917, Saaren virkatalon vuokraaja pyytää saada kaataa tilan metsästä lehtipuita ja muita jotka estävät talouspuun kasvua ja käyttää niitä polttopuuksi. Koneella kirjoitettu, 3 sivua, neljäs sivu tyhjä.  
Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893.
+
Promemoria 1889-1890.
+
Wextföljd.
+
Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900.
+
Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg.
+
Förslag till öfvergång till ett nioskiftesbruk å en del af Saaris boställes ängar, omfattande 280.42 f:nd B-circulationen, 1889-1892.
+
Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1892.
+
Wextföljd.
+
Scema för B-circulationen efter år 1892: 1892-1900.
+
 
+
:[[Document:I:2C:6|6. Förslag till öfvergång till ett nioskiftesbruk å en del af Saaris boställes ångar, omfattande 280,42 f:nd B-circulation. 1889-1893.]]
+
Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1892.
+
Promemoria 1889-1890.
+
Wextföljd.
+
Scema för B-circulationen efter år 1892: 1892-1900 (viimeiseksi vuodeksi merkitty virheellisesti 1890).
+
Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg.
+
  
  
 
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema|Takaisin arkistoluetteloon]]
 
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema|Takaisin arkistoluetteloon]]

Revision as of 12:20, 11 January 2008

D Metsätalous (1860-1917)

'Yksikön tunnus:I:2D
Aineiston laajuus:Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö:Tilan metsiä ja metsänhoitoa käsitteleviä asiakirjoja.
Takaisin arkistoluetteloon