Saari:Schema:I:2D

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 12:10, 11 January 2008 by Termaki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

C Maatalous (1818-1889)

'Yksikön tunnus:I:2C
Aineiston laajuus:Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö:Maatalouteen liittyviä dokumentteja, joista osa viljelysuunnitelmia. Katso myös viljelykartat (I:5B).
1. "Delnings Instrument öfver Saaris Öfverste Sätets Ägor. 21.9.1818 (lisäys 6.5.1826)." Åker af gamla ägor, Ny Åker, Torp Åkrar, Äng, Skog. På embetets vägnar And. Ringbom 21.9.1818 (lisäys 6.5.1826). 8 sivua tiliä. Sidottu kirjaksi.
2. Cirkulations=bruket å Saaris Gård. 1840? Vuoden 1840 kantotilikirjan (I:2B, 28) välistä. Luultavasti vuodelta 1840.
3. Tilan viinanpoltto-oikeudesta.1856. År 1856, den 8. Januari, infällde sig underskrifven Kronolänsman ... å Saaris af fyra mantal bestående Överste boställe för att på vederbörlig befallning och i enlighetmed Höglofligekammar- och Räkenskaps Expeditionens i Kejserliga senaten för Finland ... meddelade skrivelse af den 14. sistlidne December, å det på nämnde boställe sedan för längre tid tillbaka inrättade brännvindbränneri...
4. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulationen, 1889-1893.

Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900. Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg

5. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulation. 1889-1893.

Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900. Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg. Förslag till öfvergång till ett nioskiftesbruk å en del af Saaris boställes ängar, omfattande 280.42 f:nd B-circulationen, 1889-1892. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1892. Wextföljd. Scema för B-circulationen efter år 1892: 1892-1900.

6. Förslag till öfvergång till ett nioskiftesbruk å en del af Saaris boställes ångar, omfattande 280,42 f:nd B-circulation. 1889-1893.

Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1892. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för B-circulationen efter år 1892: 1892-1900 (viimeiseksi vuodeksi merkitty virheellisesti 1890). Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg.


Takaisin arkistoluetteloon