Saari:Schema:I:2D

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Revision as of 12:59, 11 January 2008 by Termaki (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

D Metsätalous (1860-1917)

'Yksikön tunnus:I:2D
Aineiston laajuus:Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö:Tilan metsiä ja metsänhoitoa käsitteleviä asiakirjoja.


1. Metsävahdin kanssa tehty sopimus, 28. 9.1860

"Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." , A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua.


2. Saaren kartanon metsät 1887-1889

"Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa. Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887: Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.


3. Saaren kartanon metsätarkastus 1897

"Handlingar rörande skogshushållningsrevisionen år 1897 å Saaris militie boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län - 5 fol." Skogshushållnings revision, Saaris militie, 22.6.1897: Jokela utskog eller I blocket; hemskogen eller II blocket: Afverkning och föryngring, Allmän besigtning; Utstakning; Förslag, 10s + 4 tyhjää sivua lopussa + kansilehti.


4. Saaren kartanon metsätarkastus 1907

"Skogshushållningsrevisions protokoll för Saaris militieboställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län år 1907." Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. helsiungfors den 2. April 1909 n:o 159. Saaris militieboställe, revisions protokoll, 31.7.1907. Karjan määrä. Afverkning och föryngring; Iste Skogsblocket Jokela utskog; IIra Skogsblocket, Hemskogen; Allmän besigtning, utstakning af årshuggen m.m, Utlåtande, Förslag. 20s, joista kolme viimeistä tyhjiä.


5. Kirje Suomen Keisarilliselle Senaatille 27.1.1917

Saaren virkatalon vuokraaja pyytää saada kaataa tilan metsästä lehtipuita ja muita jotka estävät talouspuun kasvua ja käyttää niitä polttopuuksi. Koneella kirjoitettu, 3 sivua, neljäs sivu tyhjä.


Takaisin arkistoluetteloon