Document:I:2C:3

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0453.jpg

Kuvaus

Tilan viinanpoltto-oikeudesta. År 1856, den 8. Januari, infällde sig underskrifven Kronolänsman ... å Saaris af fyra mantal bestående Överste boställe för att på vederbörlig befallning och i enlighet med Höglofligekammar- och Räkenskaps Expeditionens i Kejserliga senaten för Finland ... meddelade skrivelse af den 14. sistlidne December, å det på nämnde boställe sedan för längre tid tillbaka inrättade brännvindbränneri...
"Tilan viinanpoltto-oikeudesta. År 1856, den 8. Januari, infällde sig underskrifven Kronolänsman ... å Saaris af fyra mantal bestående Överste boställe för att på vederbörlig befallning och i enlighet med Höglofligekammar- och Räkenskaps Expeditionens i Kejserliga senaten för Finland ... meddelade skrivelse af den 14. sistlidne December, å det på nämnde boställe sedan för längre tid tillbaka inrättade brännvindbränneri..." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

IMG 0453.jpg IMG 0454a1.jpg IMG 0454a2.jpg IMG 0455.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2C