Document:I:2E:15

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0637.jpg

Kuvaus

Taloudellinen katselmus 1870. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Henr Allenius, 11.7.1870; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. disponerad af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas, och å hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiske vatten, Skog, Torp (20 kpl).

(Huom. Maininta, että vuoden 1873 taloudellinen katselmus puuttuu.)
"Taloudellinen katselmus 1870. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Henr Allenius, 11.7.1870; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

disponerad af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas, och å hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiske vatten, Skog, Torp (20 kpl).

(Huom. Maininta, että vuoden 1873 taloudellinen katselmus puuttuu.)" cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 0637.jpg
  • IMG 0638.jpg
  • IMG 0639.jpg
  • IMG 0640.jpg
  • IMG 0641.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2E