Document:I:2H:6

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 1047.jpg

Kuvaus

Sopimus Vähä-Havaisten torpan rakennuksista, 1883. Överenskommelse; "får Friherre Aminoff då jemte alla de sedan gammalt torpet tillhöriga byggnader"; "Får Johan Henriksson behålla den af honom å Wähähavais torp af eget virke uppförda stuga och dervid jemväl åt sig af likadeles eget virke uppföra en mindre ladugård..." Alex. Aminoff, Johan Henriksson (Vähähafvais); yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä, 20.4.1883.
"Sopimus Vähä-Havaisten torpan rakennuksista, 1883. Överenskommelse; "får Friherre Aminoff då jemte alla de sedan gammalt torpet tillhöriga byggnader"; "Får Johan Henriksson behålla den af honom å Wähähavais torp af eget virke uppförda stuga och dervid jemväl åt sig af likadeles eget virke uppföra en mindre ladugård..." Alex. Aminoff, Johan Henriksson (Vähähafvais); yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä, 20.4.1883." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

  • IMG 1047.jpg
  • IMG 1048.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2H