Document:I:2D:4

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 0553a1.jpg

Kuvaus

Saaren kartanon metsäntarkastus 1907. "Skogshushållningsrevisions protokoll för Saaris militieboställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län år 1907." Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. helsiungfors den 2. April 1909 n:o 159.

Saaris militieboställe, revisions protokoll, 31.7.1907. Karjan määrä. Afverkning och föryngring; Iste Skogsblocket Jokela utskog; IIra Skogsblocket, Hemskogen; Allmän besigtning, utstakning af årshuggen m.m, Utlåtande, Förslag. 20s, joista kolme viimeistä tyhjiä.
"Saaren kartanon metsäntarkastus 1907. "Skogshushållningsrevisions protokoll för Saaris militieboställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län år 1907."

Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. helsiungfors den 2. April 1909 n:o 159.

Saaris militieboställe, revisions protokoll, 31.7.1907. Karjan määrä. Afverkning och föryngring; Iste Skogsblocket Jokela utskog; IIra Skogsblocket, Hemskogen; Allmän besigtning, utstakning af årshuggen m.m, Utlåtande, Förslag. 20s, joista kolme viimeistä tyhjiä." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

IMG 0553a1.jpg IMG 0554.jpg IMG 0555.jpg IMG 0556.jpg IMG 0557.jpg IMG 0558.jpg IMG 0559.jpg IMG 0560.jpg IMG 0561.jpg IMG 0562.jpg IMG 0563.jpg

Arkistokokonaisuus

I:2D