Saari:Schema:I:2H

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

H Kauppakirjat (1803-1885)

Yksikön tunnus: I:2H
Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö: Kauppakirjoja, joista useat käsittelevät Korvensuun myllyä, sekä talo- ja tilakauppoja. Mukana myös torpan rakennuksia koskeva kauppakirja.
1. Korvensuun myllyn kauppakirja 1808. Henrik Andersson Ettala ifån Korfvensu by gjör samman vitterligit: ...försäljer till min yngsta son Johan Henriksson ... qvarn. 12 sivua, joista kolme sivua varsinaista sopimustekstiä, 5.12.1803. Lisäys, jossa Henric Henricsson Ättala tunnustaa veljensä oikeuden myllyyn, hänellä itsellään on tila. 17.10.1808.
2. Korvensuun myllyn kauppakirja 1821. Salubrev: i Korvensu Forss belägne mjöl qvarn; myyjä Johan Henricsson Eskola, vaimonsa Anna Ericsdotter, ostaja Anders Mattsson 2.6.1821. Sinetti (VL), neljä sivua, joista kolme tyhjiä. Yhteen sidottu:
  • - Anders Mattssonin allekirjoittama kirje, 2.6.1821: Aikoo naimisiin Maria Johansdotterin kanssa (myyjän tytär), mutta mikäli avioliitto peruuntuu, myös kauppa peruuntuu, yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä.
  • - Ote kihlakunnanoikeuden talvikäräjien pöytäkirjasta, §71: förre mjölnaren Johan Henricsson Ettala från Korfvensu... mjölnaren Anders Mattsson, 23.3.1822, kuusi sivua, joista viimeinen tyhjä.
  • - Ote kihlakunnan talvikäräjien pöytäkirjasta, §77, Johan Henricsson Ettala, Anders Mattsson, 19.3.1823, kahdeksan sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.
  • - Pöytäkirjanote, § 80, Johan Henricsson Ettala, Anders Mattsson, 13.10.1823, 12 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
3. Korvensuun myllyn kauppasumman maksamisesta todistus, 1821. Johan Henrikssonin vakuutus, että on vastaanottanut kauppasumman Anders Mattsonilta, yksi sivu, kääntöpuolella lukee ainoastaan "Korfvensu Quarns handlingar", 21.8.1821.
4. Korvensuun myllyn kauppakirja, 1824. Köpebrev: Mjöl Qvarn i Korvensu, J.F. Aminoff ostajana, myyjänä Johan Henricsson, mjölnaren, Anna Ericsdotter, hustru; 12 sivua, joista varsinaista sopimustekstiä kaksi sivua, 7.10.1824. Kauppakirjan oikea reuna rispaantunut, osa tekstistä tuhoutunut. Edelliset myllyä koskevat kauppakirjat lienee annettu tämän kaupan mukana.
5. Kauppakirja Ottilan tilasta Mynämäellä, 1874. Kontrakt. Johan Johansson myy omistamansa Ottilan tilan (Tjuvais by, Virmo) Anders Zetterbergille, säilyttäen silti vuokraoikeuden. Jäljennös, neljä sivua, joista viimeinen tyhjä, 28.3.1874, lisäys 19.10.1875.
6. Sopimus Vähä-Havaisten torpan rakennuksista, 1883. Överenskommelse; "får Friherre Aminoff då jemte alla de sedan gammalt torpet tillhöriga byggnader"; "Får Johan Henriksson behålla den af honom å Wähähavais torp af eget virke uppförda stuga och dervid jemväl åt sig af likadeles eget virke uppföra en mindre ladugård..." Alex. Aminoff, Johan Henriksson (Vähähafvais); yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä, 20.4.1883.
7. Kauppakirja Koiviston tilasta, 1884. Kontrakt: David Mickelsson myy omistamansa Koiviston yksinäistalon Alex. Aminoff, David Mickelsson Koivunen, egare af Koivisto hemman, 24.1.1884, lisäys 28.2.1884.
8. Kauppakirja Heikkilän talosta ja metsäpalstasta Mynämäellä, 1885. Kontrahti: Karl Lithman myy omistamansa Heikkilän talon Mietoisissa sekä Korvessa sijaitsevan metsän ja ladon herra paroni Alexander Aminoffille, 21.1.1885.

Takaisin arkistoluetteloon