Document:I:1B:26

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 5212.jpg

Kuvaus

1.10.1761, jäljennös, 16 s.; 2 tyhjää sivua; 16.-19.7.1762, tulo- ja lähtökatselmus: Robert Muhl lähtijänä ja Augustin Ehrensvärd tulijana, mangården, Caracters Byggningen, arkkitehti Schröderin ehdotus, Laga Husen, Besluts. 72 s. 11.-20.8.1762, Uthusen, Ladugården, Trägård, Åkrarne, Nijten, Ängarne med deras lador, Skog, Muhlbetet, Siällfiske, Qwarnar, Torp (15), Magnus Miödh, 60 s. 12.10.1762, Liqvidation öfver föregående Husesyne Instrument, Debet - Credit, caracters Byggningen, Laga Byggnad, The Öfrige Skyldigheterne, Laga Husen, Uthusen, Ladu Gården, Humblegården, Äng & Lador, Summa Debet, Summa Credit, På husasyne rättens vägnar Magnus Miödh, 21.10.1762, 30 s. Förteckning öfver the documenter som vid then uppå Saris Öfverste Säte Tillammade husasyne 1.10.1762, (1-27) 4s. Än tillkommer fölljande hvileka finnas ibland Regements handlingarna inbundna: (1-9) 1s.

Widare finnas ibland handlingarna följande Ritningar: (1-8) 1s. Magnus Miödh.
"1.10.1761, jäljennös, 16 s.; 2 tyhjää sivua;

16.-19.7.1762, tulo- ja lähtökatselmus: Robert Muhl lähtijänä ja Augustin Ehrensvärd tulijana, mangården, Caracters Byggningen, arkkitehti Schröderin ehdotus, Laga Husen, Besluts. 72 s. 11.-20.8.1762, Uthusen, Ladugården, Trägård, Åkrarne, Nijten, Ängarne med deras lador, Skog, Muhlbetet, Siällfiske, Qwarnar, Torp (15), Magnus Miödh, 60 s. 12.10.1762, Liqvidation öfver föregående Husesyne Instrument, Debet - Credit, caracters Byggningen, Laga Byggnad, The Öfrige Skyldigheterne, Laga Husen, Uthusen, Ladu Gården, Humblegården, Äng & Lador, Summa Debet, Summa Credit, På husasyne rättens vägnar Magnus Miödh, 21.10.1762, 30 s. Förteckning öfver the documenter som vid then uppå Saris Öfverste Säte Tillammade husasyne 1.10.1762, (1-27) 4s. Än tillkommer fölljande hvileka finnas ibland Regements handlingarna inbundna: (1-9) 1s.

Widare finnas ibland handlingarna följande Ritningar: (1-8) 1s. Magnus Miödh." cannot be used as a page name in this wiki.

Kuvat

 • IMG 5212.jpg 1.10.1761, jäljennös, 16 s
 • IMG 5213.jpg
 • IMG 5214.jpg
 • IMG 5215.jpg
 • IMG 5216.jpg
 • IMG 5217.jpg
 • IMG 5218.jpg
 • IMG 5219.jpg
 • IMG 5220.jpg
 • IMG 5221.jpg 16.7.1762, tulo- ja lähtökatselmus: Robert Muhl lähtijänä ja Augustin Ehrensvärd tulijana.
 • IMG 5222.jpg
 • IMG 5223.jpg
 • IMG 5224.jpg 17.7.1762.
 • IMG 5225.jpg
 • IMG 5226.jpg 19.7.1762.
 • IMG 5227.jpg Mangården: Caracters Byggningen.
 • IMG 5228.jpg
 • IMG 5229.jpg
 • IMG 5230.jpg
 • IMG 5231.jpg
 • IMG 5232.jpg
 • IMG 5233.jpg
 • IMG 5234.jpg
 • IMG 5235.jpg
 • IMG 5236.jpg
 • IMG 5237.jpg
 • IMG 5238.jpg
 • IMG 5239.jpg Architecten Schröder
 • IMG 5240.jpg
 • IMG 5241.jpg
 • IMG 5242.jpg
 • IMG 5243.jpg
 • IMG 5244.jpg
 • IMG 5245.jpg
 • IMG 5246.jpg
 • IMG 5247.jpg Laga husen
 • IMG 5248.jpg
 • IMG 5249.jpg
 • IMG 5250.jpg
 • IMG 5251.jpg
 • IMG 5252.jpg
 • IMG 5253.jpg
 • IMG 5254.jpg
 • IMG 5255.jpg
 • IMG 5256.jpg Beslöts, Schröder mainitaan jälleen.
 • IMG 5257.jpg 11.8.1762, Uthusen
 • IMG 5258.jpg
 • IMG 5259.jpg
 • IMG 5260.jpg
 • IMG 5261.jpg
 • IMG 5262.jpg
 • IMG 5263.jpg
 • IMG 5264.jpg
 • IMG 5265.jpg Beslöts.
 • IMG 5266.jpg
 • IMG 5267.jpg
 • IMG 5268.jpg
 • IMG 5269.jpg
 • IMG 5270.jpg
 • IMG 5271.jpg Ladu Gården
 • IMG 5272.jpg
 • IMG 5273.jpg
 • IMG 5274.jpg
 • IMG 5275.jpg
 • IMG 5276.jpg
 • IMG 5277.jpg
 • IMG 5278.jpg Trägård, Åkrarne
 • IMG 5279.jpg Nijten, Ängarne med deras lador
 • IMG 5280.jpg
 • IMG 5281.jpg
 • IMG 5282.jpg Oxhagen, kalvhagen
 • IMG 5283.jpg
 • IMG 5284.jpg Skog
 • IMG 5285.jpg
 • IMG 5286.jpg
 • IMG 5287.jpg Muhlbetet, Siällfiske, Qwarnar, Torp (1-13)
 • IMG 5288.jpg Torp (14-15)
 • IMG 5289.jpg Beslöts, Magnus Miödh. 12.10.1762, Liqvidation öfver föregående Husesyne Instrument
 • IMG 5290.jpg
 • IMG 5291.jpg
 • IMG 5292.jpg
 • IMG 5293.jpg
 • IMG 5294.jpg
 • IMG 5295.jpg
 • IMG 5296.jpg
 • IMG 5297.jpg En ny byggning av sten, Schröder
 • IMG 5298.jpg
 • IMG 5299.jpg
 • IMG 5300.jpg
 • IMG 5301.jpg 12.10.1762, Liqvidation öfver föregående Husesyne Instrument, Debet - Credit, caracters Byggningen, Laga Byggnad.
 • IMG 5302.jpg The Öfrige Skyldigheterne, Laga Husen, Uthusen.
 • IMG 5303.jpg Ladu Gården, Humblegården, Äng & Lador, Summa Debet, Summa Credit.
 • IMG 5304.jpg På husasyne rättens vägnar Magnus Miödh, 21.10.1762. Förteckning öfver the documenter som vid then uppå Saris Öfverste Säte Tillammade husasyne 1.10.1762, (1-6)
 • IMG 5305.jpg Förteckning öfver the documenter...(7-22)
 • IMG 5306.jpg Förteckning öfver the documenter ... (23-27), Än tillkommer fölljande hvileka finnas ibland Regements handlingarna inbundna: (1-9) 1s. Widare finnas ibland handlingarna följande Ritningar: (1-3)
 • IMG 5307.jpg ...Ritningar: (4-8)
 • IMG 5308.jpg (tyhjä)

Arkistokokonaisuus

I:1B