Property:DcDescription

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
type:text
The type of this property is invalid

Pages using the property "DcDescription"

Showing 25 pages using this property.

(previous 25) (next 25)

D

Document:Example +Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?  +
Document:I:1A:1 +Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?  +
Document:I:1A:1/en +Drawing of a canal, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". No date. 18th century, might be from the period of Augustin Ehrensvärd (manor holder 1762-1772)?  +
Document:I:1A:2 +Talouskatselmus Saaren everstin virkatalossa, "Syn och besigtning", 12.5.1775, jäljennös tehty 10.11.1849.  +
Document:I:1B:1 +Nro 1, 31.1.1731, kopio, osoitettu eversti Philip Örnestedtille  +
Document:I:1B:10 +Asiakirja nro 10, 29.2.1744, Lähtö- ja tulotarkastuksesta Robert Muhlin ja Philip Örnestedtin välillä.  +
Document:I:1B:11 +Asiakirja nro 11, 16.5.1744, Sotakollegion kirje eversti Robert Muhlille.  +
Document:I:1B:11/en +Document nr 11, 16.5.1744, Letter from War Collegium to Robert Muhlille.  +
Document:I:1B:12 +Katselmuskäynnillä Saaren virkatalolla, 3.7.1744, Mauritz Ståhlhandske (kaksi sinettiä: Virmo härads sigill & Ståhlhandsken sinetti), 6 s + 2 tyhjää sivua.  +
Document:I:1B:13 +Lääninkanslian päätös: Utslag. 1.5. seuraavana vuonna tullaan tekemään uusi tarkastus (Husasyn). Åbo lands Cancellie, L.G. Ehrenmalm, 7.12.1744, kirje suljettu sinetillä, 2 s. + 1 tyhjä ja viimeisellä sivulla osoitetiedot.  +
Document:I:1B:14 +Vastaus Robert Muhlen 16.3.1745 kirjoittamaan pyyntöön "anmodan och befallning" koskien virkatalon rakennuksia (Caracters byggningen), Samuel Brusenius 4.4.1745, 6 s. + 2 tyhjää sivua.  +
Document:I:1B:16 +Jäljennös, 21.8.1745, Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 4 s.  +
Document:I:1B:17 +Kirje Robert Muhlille, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 21.1.1746, 4 s.  +
Document:I:1B:17/en +Letter Robert Muhlille, Sender The Royal Majestys and Courts War Collegii., 21.1.1746, 4 s.  +
Document:I:1B:19 +Kirje Robert Muhlille, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, Tukholma, 23.8.1748, 30 s.  +
Document:I:1B:2 +Asiakirja nro 2. Kungliga Majestetens Nådiga Resolution 12.1.1742, lisäys helmikuussa 1742. Jäljennös. Eversti Robert Muhlille.  +
Document:I:1B:2/en +Document nr 2. His Royal Majestys Resolution 12.1.1742. Added in Febuary 1742. Copy. Colonel Robert Muhille.  +
Document:I:1B:21 +Koskien päärakennuksen remontointia, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 13.12.1748, jäljennös, 7.11.1749 lisäys: maininta saadusta maksusta, 2s + 2 tyhjää sivua.  +
Document:I:1B:22 +Kirje Robert Muhlille, lähettäjä Åbo Läns Cancellie, 17.12.1748, L.H. Ehrenmalm. 5 s. + 2 tyhjää sivua ja yksi osoitesivu, jossa sinetti.  +
Document:I:1B:23 +Rakennuksista. På synerättans vägnar, M Stålhandske, 2 sinettiä (Virmo Härad & Stålhandske) 9.5.1749, 6 s. + 2 tyhjää sivua.  +
Document:I:1B:24 +Rakennuksista. På synerättans vägnar, 12.6.1755, Mauritz Stålhanske, 2 sinettiä (Virmo Härad & Stålhandske), suojapaperi + 18 s.  +
Document:I:1B:27 +Husesyn, General Liutenanten Augustin Ehrensvärd, 23.8.1763, mm. päärakennuksen mahdollisesta siirtämisestä. Jäljennös tehty 25.3.1764, 12 s.  +
Document:I:1B:28 +Käräjien 29.-30.10.1762, 1.-2.11.1762 pöytäkirjan ote, §75.  +
Document:I:1B:29b +(Huom. kaksi kirjettä, joissa numero 29. Nro 32 viivattu yli.) Myöhempi otsikko: Saris husesyn. Augustin Ehrensvärdille osoitettu kirje, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii,16.5.1769, 3 s. + yksi tyhjä sivu.  +
Document:I:1B:3 +Asiakirja nro 3, Helmikuu 1742. Sotakollegiolta eversti Robert Muhlille.  +
(previous 25) (next 25)